Açıköğretim Eczane Hizmetleri Bölümü

Açıköğretim, Açıköğretim Bölümleri - Tarih:30 Haziran 2010

acik-ogretim

Önlisans Programı

Ülkemizde bir mesleğe yönelik olarak dört yıl ve daha fazla süreli eğitim veren yüksek öğretim kurumlarımızın büyük bir kısmında sanayi, hizmet ve turizm sektörlerinin ara eleman ihtiyacını karşılayan meslek yüksekokulları bulunduğu halde ilaç ve eczacılık sektörünün ara eleman ihtiyacını karşılayan ne ortaöğretimde ne de yükseköğretimde herhangi bir eğitim kurumu bulunmamaktadır. Bu ihtiyaç günümüzde “Eczane Kalfası” diye tabir edilen hiçbir mesleki eğitim formasyonu almayan ve herhangi bir diploma koşuluna bağlı olmayan kişiler tarafından usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülmektedir.

Açıköğretim Bölümünün resmi sayfası  http://www.bilgi.anadolu.edu.tr/eh/ ‘dır. Aradığınız tüm bilgilere bu sayfadan da ulaşabilirsiniz.

Şu anda kısa süreli eğitimlerle sertifika programları Eczacı Odaları ile Türk Eczacıları Birliği’nin ortak çalışmaları ile sürdürülmektedir. Sayıları 40000’i bulan bu kalfalara mesleki formasyon kazandırmak amacıyla ilk kez üniversitemizde 2008 – 2009 Öğretim yılında bir örgün öğretim programı olarak Yunus Emre Meslek Yüksekokuluna bağlı “Eczane Teknikerliği” programı açılmıştır. Bu okul şu anda bu alanda eğitim veren ilk ve tek okuldur. Dünyada, birçok Avrupa ülkesi ve Amerika Birleşik Devletlerinde bu tür okullar uzun yıllardan beri eğitim vermektedirler.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Sağlık Programları Bölümünde yürütülen Önlisans Programı; ülkemiz insanına hizmet eden eczanelerimizin ve ilaç sektörümüzün ihtiyaç duyduğu ara elamanları tamamen bilimsel bir ortamda eğitmek, gerekli bilgi ve donanıma sahip mesleki becerileri kazanmış olan elemanlar olarak yetiştirmek gayesi ile oluşturulmuştur.

Önlisans Programı uzaktan eğitim sistemi ile gerçekleştirilecek olup, programda yer alan derslerin yürütülmesinde başlangıçta üniversitemizin Eczacılık Fakültesi ile, ilerleyen dönemlerde ülkemizdeki diğer Eczacılık Fakülteleri ile işbirliği yapılacaktır. İşbirliği; ders kitaplarının hazırlanması, derslerin elektronik ortama aktarılması, TV ders çekimlerinin hazırlanması ve programda yer alan uygulamalı Pratik İlaç Bilgisi, İlaç Şekilleri yürütülmesi şeklinde olacaktır.

Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin programda yer alan tüm zorunlu derslerden başarılı olmaları ve zorunlu staj süresini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Öğrenciler Laboratuvar Uygulamaları dersi kapsamında Eczacılık ve Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü laboratuvarlarında belirlenecek programa göre laboratuvar çalışmasına katılacaklardır.

Kayıt yaptıracak öğrencilere uzaktan öğretim tekniklerine göre hazırlanmış ders kitapları verilecektir.

Programdan mezun olan kişiler Teknikeri ünvanını alacaklardır.

Önlisans Programında yapılan öğretim ve sınavlarda uygulanacak esaslar Uzaktan Eğitim Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında yapılandırılmıştır.

Önlisans Programında öğrencilerin dersleri tamamladıktan sonra staj yapma zorunlulukları bulunmaktadır.

Amaçlar

Program, ülkemiz insanına hizmet eden eczanelerimizin ve ilaç sektörümüzün ihtiyaç duyduğu ara elamanları tamamen bilimsel bir ortamda eğitmek, gerekli bilgi ve donanıma sahip mesleki becerileri kazanmış olan elemanlar olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Halen bu sektörde çalışan ancak alanında akademik bir eğitim almamış yaklaşık 40.000 civarında personel mevcuttur. Eczane Hizmetleri Önlisans Programı, uzaktan öğretim yoluyla bu kişilere ulaşarak bilgi gereksinimlerini gidermenin yanı sıra gençlerimize eğitim ve iş olanağı yaratıp daha kaliteli, daha bilimsel ve daha iyi koşullarda yetişmiş elemanlarla ilacın tedavi sürecine ve tüketimine olanak sağlamayı ve ülkemizdeki bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.

Kontenjan

Programın 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlaması ve kontenjanının 100 kişi ile sınırlandırılmıştır.

İş İmkanları

Programı başarıyla tamamlayan mezunlar; kamu sektöründeki eczanelerde ve serbest eczanelerde, ilaç depolarında, ilaç sektörünün çeşitli birimlerinde çalışma olanağına sahip olabilirler.

Açıköğretim Bölüm Dersleri

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
KİM101U Genel Kimya – I Genel Kimya 3 0 4
BİY101U Genel Biyoloji – I Genel Biyoloji 3 0 4
BİY103U Genel Mikrobiyoloji – I Genel Mikrobiyoloji 3 0 4
KİM103U Genel Biyokimya – I Genel Biyokimya 3 0 4
ANA101U İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi – I İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 3 0 4
İŞL101U Genel İşletme – I Genel İşletme 3 0 4
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri – I Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 3
İNG101U İngilizce – I English I 3 0 3
Toplam Kredi 30

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
KİM102U Genel Kimya – II Genel Kimya 3 0 4
BİY102U Genel Biyoloji – II Genel Biyoloji 3 0 4
BİY104U Genel Mikrobiyoloji – II Genel Mikrobiyoloji 3 0 4
KİM104U Genel Biyokimya – II Genel Biyokimya 3 0 4
ANA102U İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi – II İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 3 0 4
İŞL102U Genel İşletme – II Genel İşletme 3 0 4
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri – II Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 3
İNG102U İngilizce – II English II 3 0 3
Toplam Kredi 30

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
ECH203U ve Eczacılık Mevzuatı Eczane Teknikerliğine Giriş, Eczacılık Mevzuatı ve Deontoloji 3 0 4
ECH205U Pratik İlaç Bilgisi Pratik İlaç Bilgisi, İlaç Şekilleri 3 0 3
ECH201U Genel Patoloji – I Genel Patoloji 3 0 4
ECH207U Toksikoloji Toksikoloji, Besin Güvenliği ve Çevre Sağlığı 3 0 3
PZL201U Perakendecilikte Müşteri İlişkileri ve Yönetimi – I Perakendecilikte Müşteri İlişkileri ve Yönetimi 3 0 4
PZL203U Kişisel Satış ve Satış Yönetimi – I Kişisel Satış ve Satış Yönetimi 3 0 4
TÜR201U Türk Dili – I Türk Dili 3 0 3
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I 3 0 3
Toplam Kredi 28

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
ECH204U Deontoloji Eczane Teknikerliğine Giriş, Eczacılık Mevzuatı ve Deontoloji 3 0 3
ECH206U İlaç Şekilleri Pratik İlaç Bilgisi, İlaç Şekilleri 3 0 3
ECH202U Genel Patoloji – II Genel Patoloji 3 0 4
SAĞ202U Besin Güvenliği ve Çevre Sağlığı Toksikoloji, Besin Güvenliği ve Çevre Sağlığı 3 0 4
PZL202U Perakendecilikte Müşteri İlişkileri ve Yönetimi – II Perakendecilikte Müşteri İlişkileri ve Yönetimi 3 0 4
PZL204U Kişisel Satış ve Satış Yönetimi – II Kişisel Satış ve Satış Yönetimi 3 0 4
TÜR202U Türk Dili – II Türk Dili 3 0 3
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II 3 0 3
Toplam Kredi 28

Yaz Okulu

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
ECH210U Pratik İlaç Bilgisi ve İlaç Şekilleri Laboratuvarı - 0 4 4

Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati, U = Haftalık uygulama ders saati, K = Dersin kredisi

Teknik Gereksinimler

Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Programlarına kayıtlı öğrenciler aşağıda önerilen özellikleri barındıran bir bilgisayara sahip olmalıdırlar:

 • 1 GHz 32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemciye sahip PC önerilmektedir (tek veya çift işlemcili sistem)
 • 1 GB veya üstü RAM önerilmektedir.
 • 40 GB sabit sürücü ve en az 15 GB kullanılabilir disk alanı
 • DVD-ROM sürücü
 • Mikrofon ve ses kartı, hoparlörler ve kulaklık
 • Klavye ve Mouse
 • İnternet erişimi (ADSL veya 3G bağlantıya sahip)
 • Webcam

Uzaktan Eğitim Ortamları

Uzaktan Eğitim Programlarında eğitim ve öğretim İnternet üzerinden yürütülmektedir. Bu programlarda İnternet üzerinden sunulan öğrenme ortamları e-Kitap, e-Ders, e-Ödev, e-Televizyon, Tartışmalar ve eş zamanlı derslerden oluşmaktadır.

e-Kitap

Tüm programlarda okutulan derslerin ders kitapları, Flash Paper teknolojisi kullanılarak öğrencilere İnternet üzerinden sunulmaktadır. Öğrenciler, bu sayede ders notları çıkarabilmekte ve kitapta aramalar yapabilmektedir.

e-Ders

Video görüntüleri eşliğinde ders anlatımları içeren e-Ders yazılımları ile öğrencilere öğretici ders içeriği sunulmaktadır.

Etkileşim ve canlandırmalarla desteklenen konu anlatımlarının yanı sıra ders içeriğine uygun geliştirilen araçlarla, öğrencilerin içerikle olan etkileşimi en üst düzeyde gerçekleşecek şekilde tasarlanmıştır.

e-Ders içinde yer alan ara sorular, öğrencilerin derse olan ilgisini canlı tutarken aynı zamanda konu hakkında yeri geldikçe fikir üretmesini sağlamaktadır. Öğrenciler ayrıca ünite testleri ile genel olarak kendilerini değerlendirme imkânı bulurken, alıştırma soruları ile de sınavlara hazırlık yapabilmektedir.

e-Televizyon

e-Televizyon hizmeti, öğrencilerin derslere ait TV programlarını bilgisayarlarına kaydederek istedikleri zaman izleyebilmelerini sağlamaktır. Derslere ait TV programları bazı derslerde ünite bazında, bazı derslerde birkaç üniteyi kapsayacak biçimde hazırlanmıştır ve Windows Media Video formatında yayınlanmaktadır.

e-Ödev

Programlar kapsamında verilen ödevlerin gönderilmesi, değerlendirme sonuçlarının yayınlanması amacıyla web tabanlı bir uygulama olan e-Ödev aracı kullanılacaktır.

Ödev teslim süresi boyunca ödev dosyaları öğrenciler tarafından değiştirilebilir. Ödev teslim tarihinden sonra sistem otomatik olarak ödev göndermeye kapatılır.

Tartışmalar

Programlar kapsamında öğrencilerin birbirleriyle ve danışmanlarıyla bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla Tartışmalar sosyal paylaşım ortamı kullanılacaktır.

Eşzamanlı Dersler

Programlardaki derslerin her birinde haftada 2 ya da 3 saat eş zamanlı ders verilecektir. Eş zamanlı dersler için sesli ve görüntülü Adobe Connect sanal sınıf yazılımı kullanılacaktır. Öğrenciler her ders için programda belirtilen gün ve saatte sanal sınıf yazılımında oturum açarak dersin öğretim elemanı tarafından canlı olarak verilen derse katılabileceklerdir.


Etiketler:, , , , , , ,

Toplam 64 Yorum

Sayfalar: « 1 2 [3] Show All

 1. 40
  aysun:

  şuanda acıkögretim lisesinde okumaktayım fakat mezun olduktan sonra eczacılık bolumu okumak ıstıyorum nasıl gecış yapabılırım bılgılendırsenız sevınırım admın tşkler

 2. 41
  zeynep:

  iyi akşamlar ben açık öğretim lisesinde okuyorum ocak da son sınavıma gireceğim aöf den ezcalık bölümüne girmek istiyorum fakat 2 yıllk oldgu için o diploma ile eczane açılamıyormuş ön lisansı tammladıktan sonra geçiş sınavyla örgün eğitime geçip 2 yıl ekle normal diploma alabiliyor muyum ? yatay veya dikey geçiş yapma hakkım var mı ?

 3. 42
  admin:

  @ aysun:
  @ zeynep:
  Açıköğretim eczane hizmetleri bölümü bu itibariyle kapatıldı malesef.

 4. 43
  bahadır:

  arkadaşlar ben meslek lisesi mezunuyum eczane hizmetleri bölümüne girebilirmiyim yardımcı olurmusunuz.

 5. 44
  admin:

  @ bahadır:
  Açıköğretim eczane hizmetleri bölümü bu itibariyle kapatıldı malesef.

 6. 45
  sedat:

  mersin üni Eczane hizmetleri bölümü okuyorum son sınıftayım. Önlisans oldugu için 2 yıl ek daha okuyup lisans düzeyinde bi bölüm bitirmek istiyorum. Bunun için tekrar dan YGS sınavına giremem gerekiyor mu? Eczane hizmetlerinden okudugum derslerin muaf olması için Hangi bi üniversite bölümünü seçmem lazım? Teşekkürler

 7. 46
  admin:

  @ sedat:
  Açıköğretimden sınavsız olarak devam edebilirsiniz. Örgünden devam etmek için dgs sınavına girmeniz gerekli.

 8. 47
  ebrar:

  merhaba ben acıktan eczane hizmetleri okumak istiyorum 2 yıllık bu bolumu bıtırsem üzerine 3 yıl okuyup eczacı olma sansım var mı tesekkutler
  teknikweb

 9. 48
  admin:

  @ ebrar:
  Bu yıl itibariyle bu bölüm kapatıldı malesef. Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesinde eczacılık bölümü bulunmuyor artık.
  http://acikogretim.sozel.org/2012-acikogretim-bolumleri.html

 10. 49
  zeynp:

  Merhaba bn isvicrede eczacilik uzerine meslek yaptip 3 yil bunun turkiyedeki denki nedir acaba ? Eger turkiyede calismak istersem hangi konumda calisma imkanim var yardimci olurmusunuz?

 11. 50
  admin:

  @ zeynp:
  Denklik belgesi almanız gerekli sanırım. Bunun ayrıntılarını bilmiyorum. http://www.yok.gov.tr sitesinden inceleyebilirsiniz.

 12. 51
  mine:

  merhaba ben açıköğretimde eczane hizmetleri bölümünde son sınıf öğrencisiyim. dikey geçişle örgün öğretim eczacılık bölümüne geçmem mümkün mü?

 13. 52
  Elif:

  admin ben bu sene AÇIKÖĞRETİMDEN eczane hizmetleri programını tercih etmek istiyorum ama kodunu bulamıyorum yarın tercihlerimi yapmam lazım lütfen bana yardım eder misiniz? :( :(

 14. 53
  merve:

  Açıköğretimden eczacı teknisyeninden mezun oluncaa eczane aççma yetkimiz oluyormu??

 15. 54
  selen soy:

  ben açıklise 2.dönem öğrencisiyim.eczacı olmak istiyorum ala olarak henüz alan seçim yapmadım hangi alnı seçmem gerekiyor.ve eczacı olunabiliyor mu?

 16. 55
  admin:

  @ selen soy:
  Açık lise ve alan seçimleri konusunda ayrıntılı bilgim yok malesef. Yakınınızdaki bir dersaneye giderek bilgi alabilirsiniz.

 17. 56
  canan:

  ben odtü bilgisayar öğretmenliğinde okuyorum açık öğretimden eczane hizmetleri bölümü yazmak istiyorum tekrar öss ye girme şartı var mı yoksa ikinci üniversite olarak kayıt yaptırabilir miyim.birde dört yıllık bir bölüm değil mi

 18. 57
  admin:

  @ canan:
  2. üniversite kapsamında sınavsız kayıt olabilirsiniz. Bu bölüm açıköğretimde 2 yıllıktır.

 19. 58
  pinar.:

  Eczane hizmetleri bolumu kapatildimi .ayrica egitimi nasildi .örgün ögretim mi acik ögretim mi sinavlarami girecegiz sadece diger acik ögretim bolumleri gibi.

 20. 59
  admin:

  @ pinar.:
  Bu bölüm kapatıldı malesef. 2 yıllık açıköğretim bölümlerinden birisiydi.

 21. 60
  seda:

  lise son ögrencisiyim düz lise okuyorum.Acıkogretım 2 yıllık eczacılık bölümü okumak istiyorum. ygs’ye girmem gerekiyo mu yada kac puan yapmam gerekir ?

 22. 61
  admin:

  @ seda:
  Bu bölüm kalatıldı malesef.

 23. 62
  ebru:

  neden kapatıldı..

 24. 63
  admin:

  @ ebru:
  Herhangi bir gerekçe sunulmadı.

 25. 64
  akif:

  eczane teknikerliği ve eczane hizmetleri mezun olan öğrenci olan tüm arkadaşlar bu sayfada toplanıyoruz.çünki birlik olmamız gerekiyor dernek kurmamız gerekiyor atamalarımızın olması için kendimizi tanıtmamız güç olmamız gerekiyor
  https://www.facebook.com/groups/ecztknkrdrn/
  linke davet gönderirseniz eklerim

Sayfalar: « 1 2 [3] Show All

Yorum Yapin

kitap

Aöf & Sitemap |
.

Güncel Bilgileri Facebook Sayfamızdan
Takip Edin