Açıköğretim Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü

Açıköğretim, Açıköğretim Bölümleri - Tarih:30 Haziran 2010

acik-ogretim

Önlisans Programı

Programı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının “Tıbbi Laboratuvar” bölümü ile meslek yüksekokullarının “Laboratuvar” bölümünde verilmektedir. Ülkemizde Tıbbi Laboratuvar konusunda önlisans eğitimi veren üniversiteler (Örneğin; Ankara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Marmara Üniversitesi) vardır. Günümüz hastalık teşhis ve tedavisinin laboratuvara dayalı hale gelmesi, bu cihaz ve aletleri kullanabilecek ve hekimlerin istediği rutin testleri yapabilecek elemanların öneminin farkına varılması dünyada olduğu gibi ülkemizde de Tıbbi laboratuvarların önemini ortaya çıkarmış, eğitim kurumları bu alanda ön lisans programları açmaya başlamışlardır.

Ülkemizin artan nüfusuna paralel olarak sayısı gittikçe artan sağlık kurumlarının gelişen teknolojiye bağlı olarak tıbbi cihazları kullanacak ve testleri yapabilecek eğitim almış ara elemana da ihtiyacı vardır.

Önlisans Programının Resmi Sitesi http://www.bilgi.anadolu.edu.tr/tlt ‘dir. Ayrıntılı bilgileri bu siteden de bulabilirsiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Sağlık Programları Bölümünde yürütülen Önlisans Programı; sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan ve doğruluk, netlik, tekrarlanabilirlik bakımından uygun sonuçlar verebilen çalışanlar yetiştirmek gayesi ile oluşturulmuştur.

Önlisans Programında dersler internete dayalı eğitim sistemi ile yürütülmektedir. Programa alınan öğrencilerin bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına, yaygın işletim sistemlerini ve büro yazılımlarını çalıştırabilme gibi temel bilgisayar kullanım becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Programdaki derslerin bir bölümüne internet üzerinden katılım zorunlu olduğundan öğrencilerin öğretim süresi boyunca internete erişim olanağı bulunmalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin verilen tüm derslerden başarılı olmaları gerekmektedir.

Önlisans Programının yürütülmesinde, üniversitemizin Fen Fakültesinin ilgili bölümleriyle (Biyoloji, İstatistik, Kimya, Açık Öğretim Fakültesi) işbirliği yapılmaktadır. İşbirliği; ders kitaplarının hazırlanması, derslerin elektronik ortama aktarılması, TV ders çekimlerinin hazırlanması ve danışmanlık derslerinin yürütülmesi biçiminde gerçekleşmektedir. Programda yer alan derslerin yürütülmesinde akademik danışmanlık, e-öğrenme hizmetleri, TV eğitim programlarından yararlanılmaktadır.

Öğrenciler Laboratuvar Uygulamaları dersi kapsamında Eczacılık ve Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü laboratuvarlarında belirlenecek programa göre laboratuvar çalışmasına katılacaklardır.

Kayıt yaptıracak öğrencilere uzaktan öğretim tekniklerine göre hazırlanmış ders kitapları verilecektir.

Programdan mezun olan kişiler Tıbbi Laboratuvar Teknikeri ünvanını alacaklardır.

Önlisans Programında yapılan öğretim ve sınavlarda uygulanacak esaslar Uzaktan Eğitim Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında yapılandırılmıştır.

Önlisans Programında öğrencilerin dersleri tamamladıktan sonra staj yapma zorunlulukları bulunmaktadır.

Amaçlar

Önlisans Programı sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan ve doğruluk, netlik, tekrarlanabilirlik bakımından uygun sonuçlar verebilen Tıbbi Laboratuvar Teknikeri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kontenjan

Programın 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlaması ve kontenjanının 100 kişi ile sınırlandırılmıştır.

İş İmkanları

Önlisans Programını başarıyla tamamlayan mezunlar; tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde çalışma olanağına sahip olabilirler.

Ayrıca programı tamamlayanlar 2 yıllık önlisans mezunu statüsünde olacaklarından örgün ve uzaktan eğitim lisans programlarına dikey geçiş yapabileceklerdir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programı Bölüm Dersleri

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
KİM101U Genel Kimya – I Genel Kimya 3 0 4
BİY101U Genel Biyoloji – I Genel Biyoloji 3 0 4
BİY103U Genel Mikrobiyoloji – I Genel Mikrobiyoloji 3 0 4
KİM103U Genel Biyokimya – I Genel Biyokimya 3 0 4
ANA101U İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi – I İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 3 0 4
BİY111U Histoloji Histoloji ve Embriyoloji 3 0 4
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri – I Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 3
İNG101U İngilizce – I English I 3 0 3
Toplam Kredi 30

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
KİM102U Genel Kimya – II Genel Kimya 3 0 4
BİY102U Genel Biyoloji – II Genel Biyoloji 3 0 4
BİY104U Genel Mikrobiyoloji – II Genel Mikrobiyoloji 3 0 4
KİM104U Genel Biyokimya – II Genel Biyokimya 3 0 4
ANA102U İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi – II İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 3 0 4
BİY112U Embriyoloji Histoloji ve Embriyoloji 3 0 4
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri – II Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 3
İNG102U İngilizce – II English II 3 0 3
Toplam Kredi 30

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
TLT203U Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Gereçleri – I Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Gereçleri 3 0 4
TLT205U Tıbbi Mikrobiyoloji – I Tıbbi Mikrobiyoloji 3 0 4
ECH201U Genel Patoloji – I Genel Patoloji 3 0 4
TLT207U Tıbbi Parazitoloji – I Tıbbi Parazitoloji 3 0 4
TLT201U Tıbbi Laboratuvar Etiği – I Tıbbi Laboratuvar Etiği 3 0 4
TÜR201U Türk Dili – I Türk Dili 3 0 3
TAR201U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – I 3 0 3
Toplam Kredi 26

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
TLT204U Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Gereçleri – II Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Gereçleri 3 0 4
TLT206U Tıbbi Mikrobiyoloji – II Tıbbi Mikrobiyoloji 3 0 4
ECH202U Genel Patoloji – II Genel Patoloji 3 0 4
TLT208U Tıbbi Parazitoloji – II Tıbbi Parazitoloji 3 0 4
TLT202U Tıbbi Laboratuvar Etiği – II Tıbbi Laboratuvar Etiği 3 0 4
TÜR202U Türk Dili – II Türk Dili 3 0 3
TAR202U Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – II 3 0 3
Toplam Kredi 26

Yaz Okulu

Ders Kodu Ders Adı Ders Kitabı T U K
TLT210U Tıbbi Laboratuvar Uygulamaları - 0 8 8

Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati, U = Haftalık uygulama ders saati, K = Dersin kredisi

Teknik Gereksinimler

Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Programlarına kayıtlı öğrenciler aşağıda önerilen özellikleri barındıran bir bilgisayara sahip olmalıdırlar:

 • 1 GHz 32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemciye sahip PC önerilmektedir (tek veya çift işlemcili sistem)
 • 1 GB veya üstü RAM önerilmektedir.
 • 40 GB sabit sürücü ve en az 15 GB kullanılabilir disk alanı
 • DVD-ROM sürücü
 • Mikrofon ve ses kartı, hoparlörler ve kulaklık
 • Klavye ve Mouse
 • İnternet erişimi (ADSL veya 3G bağlantıya sahip)
 • Webcam

Uzaktan Eğitim Ortamları

Uzaktan Eğitim Programlarında eğitim ve öğretim İnternet üzerinden yürütülmektedir. Bu programlarda İnternet üzerinden sunulan öğrenme ortamları e-Kitap, e-Ders, e-Ödev, e-Televizyon, Tartışmalar ve eş zamanlı derslerden oluşmaktadır.

e-Kitap

Tüm programlarda okutulan derslerin ders kitapları, Flash Paper teknolojisi kullanılarak öğrencilere İnternet üzerinden sunulmaktadır. Öğrenciler, bu sayede ders notları çıkarabilmekte ve kitapta aramalar yapabilmektedir.

e-Ders

Video görüntüleri eşliğinde ders anlatımları içeren e-Ders yazılımları ile öğrencilere öğretici ders içeriği sunulmaktadır.

Etkileşim ve canlandırmalarla desteklenen konu anlatımlarının yanı sıra ders içeriğine uygun geliştirilen araçlarla, öğrencilerin içerikle olan etkileşimi en üst düzeyde gerçekleşecek şekilde tasarlanmıştır.

e-Ders içinde yer alan ara sorular, öğrencilerin derse olan ilgisini canlı tutarken aynı zamanda konu hakkında yeri geldikçe fikir üretmesini sağlamaktadır. Öğrenciler ayrıca ünite testleri ile genel olarak kendilerini değerlendirme imkânı bulurken, alıştırma soruları ile de sınavlara hazırlık yapabilmektedir.

e-Televizyon

e-Televizyon hizmeti, öğrencilerin derslere ait TV programlarını bilgisayarlarına kaydederek istedikleri zaman izleyebilmelerini sağlamaktır. Derslere ait TV programları bazı derslerde ünite bazında, bazı derslerde birkaç üniteyi kapsayacak biçimde hazırlanmıştır ve Windows Media Video formatında yayınlanmaktadır.

e-Ödev

Programlar kapsamında verilen ödevlerin gönderilmesi, değerlendirme sonuçlarının yayınlanması amacıyla web tabanlı bir uygulama olan e-Ödev aracı kullanılacaktır.

Ödev teslim süresi boyunca ödev dosyaları öğrenciler tarafından değiştirilebilir. Ödev teslim tarihinden sonra sistem otomatik olarak ödev göndermeye kapatılır.

Tartışmalar

Programlar kapsamında öğrencilerin birbirleriyle ve danışmanlarıyla bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla Tartışmalar sosyal paylaşım ortamı kullanılacaktır.

Eşzamanlı Dersler

Programlardaki derslerin her birinde haftada 2 ya da 3 saat eş zamanlı ders verilecektir. Eş zamanlı dersler için sesli ve görüntülü Adobe Connect sanal sınıf yazılımı kullanılacaktır. Öğrenciler her ders için programda belirtilen gün ve saatte sanal sınıf yazılımında oturum açarak dersin öğretim elemanı tarafından canlı olarak verilen derse katılabileceklerdir.


Etiketler:, , , , ,

Toplam 106 Yorum

Sayfalar: « 1 2 3 4 [5] Show All

 1. 82
  admin:

  @ mjgn:
  Evet kapandı.

 2. 83
  hatice:

  4 yıllık işletme okuyorum sınavsız açıköğretim olarak2 yıllık tıbbi labaratuvar bölümü okuyabilirmiyim nasıl olur yardımcı olabilrmisiniz.

 3. 84
  admin:

  @ hatice:
  Açıköğretim tıbbi laboratuvar bölümü bu yıl itibariyle kapatıldı.

 4. 85
  havva:

  Merhaba ben ygs’den 120 puan aldım acaba acıkögretim’de tıbbi laboratuar tekniklerini okuyabilirmiyim ?

 5. 86
  havva:

  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü kapandımı ?

 6. 87
  admin:

  @ havva:
  Tıbbi laboratuvar teknikleri bölümü kapatıldı. Tüm açıköğretim bölümleri için 140 barajını geçmeniz gerekiyor.

 7. 88
  yeşim:

  Merhabalar Tıbbi Laboratuvar tekniği bölümü için kaç puan yeterli oluyor?bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz?
  kapatıldı diye duydum,bu yıl içinmi geçerli sadece acaba?bunun gibi bi bölüm varmı?ben zaten hastanede çalışıyorum bu tam bnm bölümüm..

 8. 89
  admin:

  @ yeşim:
  Açıköğretim Tıbbi Laboratuvar tekniği bölümü bu yıl itibariyle kapatıldı. Bu nedenle bu yıl öğrenci almıyor. Muhtemelen bundan sonra açıklamayacak. Açıköğretim bölümlerine aşağıdaki linkten bakabilirsiniz.
  http://acikogretim.sozel.org/2012-acikogretim-bolumleri.html

 9. 90
  etrock:

  arkadaşlar merhaba ben biyoloji 3.sınıf öğrencisiyim.açıköğretim laborant ve veteriner sağlık ve tıbbi labaratuvar teknikleri bölümlerinden hangileri benim için daha yararlı olur diye kararsız kaldım.veterinerlik ya da hayvan sağlığı ile ilgili birşeyler yapmak istemiyorum.amacım labaratuvar teknikleri öğrenmek ve her iki üniversiteden de aynı anda mezun olup iki diplomaya sahip olmak.lütfen hangi bölümün biyolojiye yararlı olacağı hakkında bilgi sahibiseniz bana ulaşın!

 10. 91
  admin:

  @ etrock:
  Açıköğretim tıbbi laboratuvar bölümü kapatıldı. Laborant veteriner sağlık bölümünü terich edebilirsiniz.

 11. 92
  merve:

  merhabalar. ben 24mart 2013te yapılcak olan ygs ye grcem ve aöf de tıbbi labaratuvar teknikerliğini yazmayı düşünüyodum ama kaldırıldığı yönünde yorumlar okudum. ayrıca sözel mezunuyum bana önerebilceğiniz sağlıkla ilgili 2yıllık bi bölüm varmı. aöf veya örgün farketmez. ve eğer örgün olarak tıbbi lab. teknkerliğini yazarsam gelme olasılığı varmı. cevaplandırırsanız çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim.

 12. 93
  admin:

  @ merve:
  Bu yıl açıköğretim tıbbi laboratuvar teknikleri bölümü kapatıldı. Açıköğretim bölümleri için aşağıdaki linke bakabilirsiniz.
  http://acikogretim.sozel.org/2012-acikogretim-bolumleri.html

 13. 94
  neslihan:

  sağlık memurluğu işletmeciliği tıbbi lab.teknikerliği sosyal hizmetler bu bölümlerden hangisi daha iyi açıköğretim okuycam yardım edin lütfen

 14. 95
  admin:

  @ neslihan:
  İki bölüm hakkında da ayrıntılı bilgim yok. Bölümlere araştırıp, kişisel yeteneklerinize, ilgi alanınıza ve kariyer planlarınıza bakarak seçim yapmalısınız.

 15. 96
  müberra:

  benım busene ıkıncı yılım ama mesun olmak ıstemıyorum stajı yapmasaam 1yıl sonra yapsam olur mu?bırde dgs ıle mı hemşirekiğe geçılıyor.birde tekrardan sınava gırmeden ıkıncı unıversıte okuyabılırmıyım yardımcı olursanıs sevınırm.

 16. 97
  admin:

  @ müberra:
  Evet, seneye stajınızı yapabilirsiniz. Hemşirelik konusunda net bilgim yok. ÖRgüne geçmek için dgs sınavına girmeniz gerekiyor. Açıköğretim sınavsız 2. üniversite için şu anki açıköğretim bölümünüzden mezun olmanız gerekiyor. İki tane açıköğretim aynı anda okunamıyor.

 17. 98
  elif kaya:

  ben açıkögretim imam hatip 1. sınıfı okuyorum,ve tıbbi labaratuvarlık okumak isityorum, ne yapmam gerekir? banada yardımcı olursanız çok sevinecegim allah şimdiden razı olsun

 18. 99
  admin:

  @ elif kaya:
  Açıköğretim tıbbi laboratuvar teknikleri bölümü kapatıldı. Yeni öğrenci alımı yapılmıyor.

 19. 100
  esra:

  kimya teknolojilrti bölümü hala aktif mi ve bu bölüme girebilmek için taban puanı yeterli mi teşekkürler

 20. 101
  admin:

  @ esra:
  Bu bölüm kapatıldı malesef.

 21. 102
  tugce:

  arkadaşlar bu bölümün açılma gibi bi olasılığı varmı bilginiz var mı??

 22. 103
  admin:

  @ tugce:
  Şu an için kapanan bölümler açılmayacak gibi görünüyor.

 23. 104
  melike:

  aklı olan tıbı laboratuvar okumasın ben laborantım ama işsizim iş imkanı yok taşeron var özelleştirme var tüm devlet hastanelerınde kimseye tavsıye etmem

 24. 105
  esra:

  SEVGİLİ ARKADAŞLAR,
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNİN AÇIK ÖĞRETİM İKİNCİ ÜNİVERSİTESİ KAYITLARI BAŞLAMIŞTIR.21 TANE PROGRAM VAR ÖN LİSANS VE LİSANS OLMAK ÜZERE.VİZE,FİNAL BÜTÜNLEME OLMAK ÜZRE SINAV VAR 25 EKİMDE SON KAYITLAR.İLGİLENENLERE DUYURULUR.

 25. 106
  Elvis:

  Arkadaşlar tıbbi laboratuvar bölümünü uzaktan yada açıköğretim olarak başka üniversitelerde okuyabilirmiyiz. lütfen biliyorsanız bir cevap yazın.

Sayfalar: « 1 2 3 4 [5] Show All

Yorum Yapin

kalem

Aöf & Sitemap |
.

Güncel Bilgileri Facebook Sayfamızdan
Takip Edin