Kredili Sistemde GNO’nun Etkileri

Adalet, Genel 31 Yorum Yapılmış »

acik-ogretim

Açıköğretim Adalet Bölümü öğrencilerinden Mehmet arkadaşımızın açmış olduğu evrim.net sitesi hukuki sebeplerden dolayı kapanma durumuna gelmiştir. Bu nedenle site içeriğindeki faydalı yazıları açıköğretim adalet öğrencilerinin faydalanabilmesi adına sitemize eklenmesine karar verdik.

Paylaşımları için Mehmet Bey’e teşekkür ediyoruz.

Adalet Bölümüne uygulanan kredili sisteminin bir çok nimetleri olduğu gibi tehlikeleri de var. Daha önce facebook  sayfamızda önümüzdeki yıl 15 kredi sorunu yaşayanları sormuştuk. Bu gün kredilerin kontrolü ve Genel Not Ortalaması ile olan ilişkisini inceleyeceğiz.  Önce durum tespiti ve şartları tekrarlayalım.

  1.  Kredili Sistem de bir dersten geçmenin 2 yolu vardır. birincisi CC ve üstü bir puanla geçmek. ikincisi FF hariç CC nin altındaki (DD, CD, DC gibi) derslerin Genel Not ortalaması(bundan sonra GNO olarak yazacağım) ile geçmek. GNO’nuz 2 ve üzeri ise bu derslerden KOŞULLU geçersiniz. Ama unutmayalım Koşul GNO>2,00 olmalı.
  2. GNO nasıl hesaplanır? Kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredisiyle o dersten ba-ğıl değerlendirme sonucunda belirlenen harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değer-lerin toplamının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bir not ortalaması bu-lunur. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa Dönem Not Ortalaması (DNO), o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa Genel Not Ortalaması (GNO) elde edilir. Tabi bu GNOya sahip biri DD, CD, DC gibi derslerde problem yaşamaz.
  3. FF olan dersinizi her koşulda bir sonraki yılda almak zorundasınız. GNO 4,00 olması bile sizin bu dersten geçmenize SAĞLAYAMAZ.
  4. Dönemlik-kredili sistemde sınıf geçme değil, ders geçme esası getirilmiştir.
  5. Açıköğretim Kredili Programlara kayıtlı öğrencilerin mezun olabilmeleri için önlisans programlarında 120 ECTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, GNO’sı en az 2.00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.
    Bütün dersleri başarmış FF, YZ ve DZ notu olmayan ancak, GNO 2.00’ın altında kalan öğrencilerin, mezun olabilmeleri için CC’nin altında not aldığı dersleri tekrar etmek suretiyle GNO’nı 2.00’ye yükseltmeleri gerekmektedir. Bu durumda olan öğrenciler, ilgili dönemde kayıt yenileterek CC’nin altında not aldığı dersleri tekrar eder ve GNO’nı 2.00 veya üstüne çıkartırsa mezun olabilirler.

Şimdi gelelim olası dönem uzama ya da kurtarma hesaplarına.

1. durum: 1.sınıf sonunda GNO’nuz 2 nin altında olduğundan 2.sınıf 1. dönemde, 1.sınıf 1.döneme ait CD, DD, DC (ayrıca mutlaka alacağınız FF) dersleri alırsınız. Bu dersleri alırken kredi hesaplamasına göre 2 durum gerçekleşir. Eğer sizin 1.sınıf 1.dönemden Tekrar alacağınız derslerin kredi toplamı 16 ve 16dan fazla ise o zaman 2.sınıf 1.döneme ait bazı dersleri alamayacaksınız. Çünkü 1 dönem de alabileceğiniz en fazla kredi sayısı 45 olacağından 2.sınıf 1.dönem dersleri ile birlikte toplam kredi sayısı 46 veya üzeri olacaktır. Bu da bir krediyi feda edeceğinizden en az bir ders alamayacağınız anlamına gelir. Peki bu alamadığınız dersi ne zaman alabilirim diye soruyorsanız maalesef 3.yılın 1.döneminde alabilirsiniz. Yani okulunuz uzayacaktır. Varsayalım ki 1.sınıf 1.dönemde toplam 15 ya da aşağı alacağınız ders var. Peki bu derslerin durumu 1.sınıf 2.dönemi ilgilendirir mi? (BURAYA DİKKAT) Evet hemde çok ilgilendirir. Şöyleki varsayalım ki sizin GNO nuz 1,95 olup, 2.sınıf 1.dönem de hem birinci ve ikinci sınıfa ait tüm dersleri alabildiniz. Eğer 2.sınıf 1. dönemi başarılı bir şekilde bitirirseniz ve GNO’nuz 2 ve üzerine ÇIKARSA o zaman 1.sınıf 2.dönemdeki tüm DD,CD ve DC olan derslerden Koşullu olarak GEÇMİŞ olursunuz.

2.durum : Varsayalım ki siz 2. sınıf 1.dönem de GNO’nuzu 2,00 ve üzeri yapamadınız. o zaman 2.sınıf 2. dönem de 1.sınıf 2.dönemden alacağınız derslere aiti toplam kredi sayısı 16 ve 16 dan fazla ise o zaman o zaman 2.sınıf 1.döneme ait bazı dersleri alamayacaksınız. Çünkü 1 dönem de alabileceğiniz en fazla kredi sayısı 45 olacağından 2.sınıf 1.dönem dersleri ile birlikte toplam kredi sayısı 46 veya üzeri olacaktır. Bu da bir krediyi feda edeceğinizden en az bir ders alamayacağınız anlamına gelir. Peki bu alamadığınız dersi ne zaman alabilirim diye soruyorsanız maalesef 3.yılın 1.döneminde alabilirsiniz. Yani okulunuz uzayacaktır. Eğer siz 15 kredi ve daha aşağısı ders alaırsanız o zaman tüm dersleri alabilirsiniz anlamına gelir. Ama sizin yapacağınız bu dönem de FF kalmayacak ve GNO > 2 olacak şekilde başarılı olmaya çalışmak. Eğer GNO>2 ama FF olan dersiniz varsa o zaman okunuz uzar bir sonraki yıl sadece o FF olan dersi alırısınız. Ama GNO’nuz 2′nin altında ise o zaman 3.yıl başınız ağrıyacaktır demek. Çünkü 3.yılında 1.döneminde 1.ve2. sınıfa ait tüm DD, CD ve DC olan dersleri almak zorundasınız. Bu dersleri FF olmayacak şekilde GNO yu 2 ve üzeri çıkaramazsanız o zaman 2. dönem de 1. ve 2.sınıfa ait tüm DD CD ve DC olan dersleri alıp başarmak zorundasınız. Ta ki GNO ‘nun 2 ve üzerine olana kadar. Kredi Sayısı ve GNO arasındaki ilişkinin incelenmesi bu kadar. Burada dikkat edilmesi gereken 1.sınıf 2. dönem de dönem uzatma teklikesi olanların 2.sınıf 1. dönem de GNO’yu 2 ve üzerine çıkararak 1.sınıf 2. dönem derslerinden kurtulması. Bunun için çok çalışmak gerekiyorsa 1 yıl uzatmamak için bunu gerçekleştirmelisiniz.

Açıköğretim Dönemlik (Kredili) Sistem Hakkında Genel Bilgiler

Açıköğretim, Duyurular 528 Yorum Yapılmış »

Aöf Dönemlik Kredili Sistem

Dönemlik-kredili sistem; derslerin dönemlik olarak belirlendiği, bir öğretim yılının güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluştuğu, her dönemde bir ara ve dönem sonu sınavının yapıldığı, bütünleme sınavının bulunmadığı, öğrencilerin derse devam edebilmesi ve öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için her dönem başında belirlenen tarihlerde kaydını yeniletmesi gerektiği, kayıt yenileme dönemlerinde öğrencilerin Fakülte tarafından atanan dersleri daha sonra ilgili dönemde almak üzere azaltabildiği veya ilgili üst dönemden 45 (European Credit Transfer System) ECTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ekleyebildiği, derslerin programda kapladıkları süreye ve gerektirdiği çabaya göre kredilendirildiği ve zorunlu kredi miktarının tamamlanmasıyla mezun olunan eğitim-öğretim sistemidir.

Dönemlik-kredili sistem; önlisans programlarının 1. ve 2. sınıfında güz ve bahar olmak üzere 4 dönemden, lisans programlarında ise 1. 2. 3. ve 4. sınıflarda güz ve bahar olmak üzere 8 dönemden oluşmaktadır.

1.nemlik-Kredili Sistemde Eğitim-Öğretim Yapılan Lisans ve Önlisans Programları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 2009-2010 öğretim yılında “Eczane Hizmetleri”, “Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi”, “Kimya Teknolojisi”, “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri”, “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” olmak üzere beş program dönemlik-kredili uzaktan eğitim önlisans programları olarak açılmıştır.

Yıllık mutlak sistemde eğitim-öğretim yapılan programlardan; “İlahiyat” Önlisans Programı 2010-2011 öğretim yılında, “Adalet”, “Bilgi Yönetimi”, “Coğrafi Bilgi Sistemleri”, “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık” “Laborant ve Veteriner Sağlık”, “Tarım” Önlisans Programları ile “Felsefe”, “İngilizce Öğretmenliği”, “Okulöncesi Öğretmenliği”, “Sosyoloji”, “Türk Dili ve Edebiyatı” Lisans Programları 2011-2012 öğretim yılında dönemlikkredili sisteme geçirilmiştir. Yeni açılan “Çağrı Merkezi Hizmetleri” önlisans programı ve “Tarih” lisans programının da dâhil edilmesi ile 20112012 öğretim yılında dönemlik-kredili sistemde eğitim-öğretim yapan program sayısı 19’a yükselmiştir.

2012-2013 öğretim yılında Açıköğretim Fakültesinin diğer önlisans programları ile İktisat ve İşletme Fakültesinin lisans programlarının da dönemlik-kredili sisteme geçirilmesi planlanmaktadır. Böylece 2012-2013 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarının tamamı dönemlik-kredili sisteme geçmiş olacaktır.

2. Dönemlik-Kredili Sistemde Kayıt ve Kayıt Yenileme

Kayıt ve kayıt yenileme esasları her yarıyıl başında Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği genel ilkeler çerçevesinde ilgili fakültelerin yönetim kurulunca belirlenir. Kayıt koşullarını yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içerisinde yaptırmayanlar, kayıt hakkını kaybederler. Kayıtlı öğrenciler ise öğrenimlerine devam edebilmek için ilgili güz ve bahar dönemlerinde belirlenen

kayıt tarihlerinde kayıtlarını yeniletmeleri ve fakülte yönetim kurulunca belirlenen esaslara uymaları, uzaktan eğitim programlarında “Öğrenim Ücreti” merkezi açıköğretim programlarında “Öğretim Gideri” ve “Öğrenci Katkı Payı” nı ödemeleri gerekmektedir. Kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o dönemde sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

3. Ders Ekle/Sil İşlemi ve Akademik Yetersizlik Uyarısı

3.1. Ders Ekle/Sil İşlemi

İlk kez kayıt yaptıran öğrenciler, güz ve bahar dönemlerinde Fakülte tarafından belirlenen dersleri almak zorundadırlar. Bu öğrenciler ders eklesil işlemi yapamazlar. Kayıt yeniletecek öğrencilere ise Fakülte tarafından, bir dönemde alabileceği derslerin kredisi 30 ECTS krediyi geçiyorsa en az 30 ECTS kredilik, geçmiyorsa tüm derslerin ataması yapılacaktır. Öğrenciler, atanan dersleri eksiltebilir veya değiştirebilirler. Ders eksiltme bir üst dönemin derslerinden başlayarak yapılır. Ders eksiltme işlemi kayıt yenileme döneminde,

o dönem için yapılır sonradan itiraz edilemez. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, eksilttikleri dersleri dersin açıldığı ilgili dönemde almak zorundadırlar. Ders eksiltme işlemi o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

Lisans programında birinci ve ikinci dönemlerin tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler beş, altı, yedi ve sekizinci dönemlerden; üçüncü ve dördüncü dönemlerin tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler yedi ve sekizinci dönemlerden ders alamazlar.

3.2. Akademik Yetersizlik Uyarısı

Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2.00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki dönemin sonundaki Genel Not Ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci, kayıt yenilettiği takip eden dönemde, son iki dönemdeki CC’nin altında not aldığı dersleri ilgili dönemde tekrar etmek suretiyle Genel Not Ortalamasını en az 2.00’ye yükseltmek zorundadır. Ders tekrarına kalan bir öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2.00 Genel Not Ortalaması sağlaması hâlinde ders tekrarı sona ermiş olur. Ancak, bir dersten FF, DZ ve YZ notu alan bir öğrenci bu dersi, dersin verildiği dönemde tekrar almak zorundadır.

Ders tekrarına kalan öğrenci kayıt yenileme döneminde ders Ekle/Sil işlemi sırasında CC’nin altında not aldığı dersleri almak zorunda olduğundan bu dersleri eksiltemez.

4. Sınavlar

Bir dönemde her ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri fakültelerin yönetim kurullarınca belirlenir. Ayrıca, fakülte yönetim kurulunca belirlenen programlarda ve derslerde dönem boyunca ara ve dönem sonu sınavları yanında yazılı veya sözlü olarak kısa sınav, ödev, pratik çalışma gibi değerlendirmeler yapılabilir.

Merkezi sınavlar, Milli ve Dinî Bayramlar dışında Cumartesi-Pazar günleri yapılır. Her ne sebeple ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ara sınava katılmayan öğrenciler, ara sınav notunu sıfır kabul ederek, isterlerse dönem sonu sınavına katılabilirler. Dönemlik-kredili sistemde bütünleme sınavı bulunmamaktadır.

2012 Açıköğretim Sınav Tarihleri

Kredili Bölümlerin Kayıt Yenileme İşlemleri

Açıköğretim Kredili Sistem Nedir

Açıköğretim Kredili Sistem Nedir?

Açıköğretim, Açıköğretim Bölümleri 107 Yorum Yapılmış »

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bu yıl itibariyle belirgin bir yenilenmeye girdi. Bir çok bölüm kredili sisteme geçirildi, seneye ise tüm bölümlerin kreidli sisteme geçirileceği belirtildi. Peki nedir bu açıköğretimdeki kredili sistem, kredili sistemde sınıf nasıl geçilir, notlar nasıl hesaplanır? Bu soruları elimizden geldiğince sizlere aktarmaya çalışalım.

Peki AÖF kredili sistemde sınıf geçme nedir, nasıl olur? Kısaca açıklayalım.
Açıköğretimde eski sistemde kredi yoktu. Yani lise sistemi ile lisans, önlisans diploması veriyordu. Oysa gerçek üniversitelerde böyle bir sistem yoktur. Zaten liseyi üniversiteden ayıran fark da buydu. AÖF okuyanlar lise bitirdikten sonra, lise sistemine devam ediyordu. 3 ders kaldı mı, sınıf tekrarı yapılıyordu. Oysa normal üniversitelerde sistem böyle işlemez.

Peki kredi sistemi nasıl işliyor?
Normal üniversitelerde her dersin bir kredisi vardır. Kredi, o dersin önemini gösterir. Örnek vermek gerekirse Türk Dili 2, Tarih 2 veya İngilizce 2 kredidir, üretim yönetimi dersi 4, yöneylem 4, maliyet muhasebesi 4. Veya 3. Beden, müzik, resim gibi derslerin kredisi ise 0. Yani bu demektir ki, üretim yönetimi dersi Tarih dersine göre 2 kat daha önemlidir. Beden eğitimi dersinin ise hiç önemi yoktur.

4 yıllık eğitim hayatınız boyunca belli bir ders sayınız vardır. Diyelim ki 55 dersiniz olsun. Ve yine diyelim ki bu 55 dersin kredilerinin toplamı 160 olsun. Bu 55 dersin tamamını geçtikten sonra, mezun olursunuz. Ve bir dönemde de en fazla 27 kredilik ders alabilirsiniz.

Kolay anlatım olsun diye, her dersin kredisini 3 kabul edelim. Ve diyelim ki 1. sınıftan toplam 4 dersiniz kaldı. Eğer açıköğretimde olsa, 4 dersiniz kaldı mı sınıf tekrarı yaparsınız ama normal üniversitede 2. sınıfa geçersiniz. Tek bir şartla; 2. sınıftan tüm dersleri alamazsınız. alttan kalan 4 dersiniz için 4×3 = 12 kredi geriye 15 krediniz kaldı demektir. 15 kredi ile de 5 ders alabilirsiniz ancak. Geriye kalan 2. sınıf derslerini alamazsınız, o dersler de bir üst sınıfa atar.

Kredi = borç. Kredili sistem demek borçlu sistem demektir özetle. Sınıf geçersiniz ama borçlu geçersiniz. Böylelikle sınıf tekrarı olmaz ama okulu uzatmış olursunuz. AÖF kredili sistemde sınıf geçme bu şekilde olur.

Peki AÖF kredili sistemde ortalama hesaplama veya not hesaplama nasıl yapılır?
İşte burada da bir değişiklik göze çarpacak. Eski aöf sisteminde her ders aynı değerde olduğu için her dersten alınan notların aritmetik ortalaması, ortalama diploma notunuzu verirdi. Oysa normal üniversitede her dersin değeri aynı olmadığı için ortalamaya da aynı değer düşmez.

Yani üretim yönetiminden 60 ortalama ile geçmiş birisi ile Tarih dersinden 60 ortalama ile geçmiş birisi aynı başarı değerlendirmesine tabii tutulamaz.

Örneklersek; üretimden 60 alan bir kişinin ortalaması 60×0,04= 2,4 olarak yansıyacakken, Tarih’ten 100 ortalama ile geçmiş birisinin diploma ortalamasına 100×0,02 = 2 olarak ortalama yansıyacak. Yani normal üniversitedeki kredili sistemde üretim dersinden 60 almak, tarih dersinden 100 almaktan daha önemlidir.

İşte olayın tüm özeti bu. İşte bu sistem açıköğretime de geldi. AÖF de lise sisteminden, üniversite sistemine geçmiş oluyor. Avantajları var dezavantajları var. Kişiye göre değişir.

Yazı internetteki sayfalardan alınmıştır…

Aöf & Sitemap |
.

Güncel Bilgileri Facebook Sayfamızdan
Takip Edin